ตาข่ายพลาสติกเพื่อเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

เครื่องจักรอุตสาหกรรม ชิ้นส่วน และผลิตภัณฑ์มีข้อกำหนดเฉพาะของตนเองที่ต้องได้รับการตอบสนอง และความต้องการตาข่ายพลาสติกเป็นความต้องการอย่างหนึ่งที่ต้องใช้วิศวกรรมระดับไฮเอนด์เพื่อเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ ตาข่ายพลาสติกมีการใช้งานเชิงพาณิชย์และทางอุตสาหกรรมมากกว่า 1 แบบตาข่ายพลาสติก โดยแต่ละแบบมีวัตถุประสงค์และข้อกำหนดที่แตกต่างกันออกไป โดยกำหนดให้การผลิตต้องมีความแม่นยำ ความเข้าใจในข้อกำหนด

ตาข่ายพลาสติกและเทคโนโลยีพื้นฐานเพื่อตอบสนองความต้องการตามที่ลูกค้าต้องการพิจารณาตัวอย่างกรณีตาข่ายพลาสติกที่ใช้ในถังแก๊ส ถังแก๊สเป็นอุปกรณ์อุตสาหกรรมที่ติดไฟได้สูงและบางครั้งมีก๊าซพิษ เมื่อการขนส่งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้โดยมีก๊าซที่มีความไวสูงดังกล่าวถูกเก็บไว้ในความดันสูง ตาข่ายพลาสติกการป้องกันจึงมีความจำเป็น ตาข่ายพลาสติกถูกนำมาใช้ในถังแก๊สที่ช่วยให้จัดการได้ง่ายทั้งในสถานที่ผลิตและในการขนส่ง วัสดุที่ใช้ในพลาสติก

อุตสาหกรรมของคุณซึ่งมีขนาดและข้อมูลจำเพาะที่แตกต่างกันออกไป

สำหรับถังแก๊ส High Density Polyethylene หรือ HDPE มีสีธรรมชาติ ไม่เป็นพิษ และมีสารยับยั้ง UV ที่มีบทบาทสำคัญในการป้องกันการสลายตัวของวัสดุเมื่อสัมผัสกับความแตกต่าง ของสภาพอากาศหรือแสงแดดโดยตรงตาข่ายพลาสติกยังเป็นส่วนสำคัญของการจัดเก็บในผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจำนวนมาก ตาข่ายพลาสติกโดยที่ชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นอาจต้องวางซ้อนกันโดยไม่ต้องสัมผัสกัน โดยไม่เกิดความเสียหายต่อชิ้นส่วนหรือสร้างของเหลวตาข่ายพลาสติก ในโกดังเก็บของ ตาข่ายแยกพลาสติกเหล่านี้มีความทนทานสูงและเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์แบบกับกระบวนการซัก

และทำความสะอาดทั่วไปทุกประเภทที่ใช้ในไซต์อุตสาหกรรม นอกจากนี้ ตาข่ายพลาสติกการเลือกพลาสติกสำหรับจัดเก็บชิ้นส่วนและอุปกรณ์ยังช่วยให้อากาศไหลผ่านห้องจัดเก็บไปยังชิ้นส่วนแต่ละชิ้นได้อย่างอิสระ ตาข่ายพลาสติกซึ่งช่วยลดความเสียหายอันเนื่องมาจากอากาศที่ค้าง นอกจากจะช่วยในการจัดการสินค้าคงคลังและวัสดุด้วยความสะดวกในการจัดเก็บหากคุณต้องการชั้นป้องกันบางชนิดบนชิ้นส่วนอุตสาหกรรมของคุณซึ่งมีขนาดและข้อมูลจำเพาะที่แตกต่างกันออกไป

เนื่องจากสารเติมแต่งที่ผสมกับเม็ดพลาสติกอาจทำให้ประสิทธิภาพ

มีตาข่ายชนิดพิเศษให้เลือก เช่น ในกรณีของตาข่ายป้องกันแบบยืดหยุ่น สิ่งเหล่านี้และทำจากโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำหรือ LDPE และมีความยืดหยุ่นและยืดหยุ่นสูงและสามารถพันรอบรูปแบบหรือรูปร่างของวัตถุได้ ที่สำคัญกว่านั้น ลักษณะของตาข่ายช่วยให้เติมอากาศโดยไม่เก็บความชื้น ตาข่ายพลาสติกช่วยลดความเสียหายในการจัดเก็บ ตาข่ายพลาสติกสีขาวคุณสามารถเลือกรูปแบบอื่นๆ ของพลาสติกที่เหมาะกับผลิตภัณฑ์และความต้องการของคุณได้

เนื่องจากสารเติมแต่งที่ผสมกับเม็ดพลาสติกอาจทำให้ประสิทธิภาพหรืออายุการใช้งานของพลาสติกลดลง คุณอาจต้องการทราบด้วยว่าผลิตภัณฑ์นั้นสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หรือไม่ ตาข่ายพลาสติกหรือจะต้องแยกผลิตภัณฑ์ออกจากพลาสติกที่รีไซเคิลได้และไปที่หลุมฝังกลบโดยตรงการรีไซเคิลเป็นทางเลือกคุณอาจพิจารณาใช้พลาสติกรีไซเคิล หรือแผ่นหรือโฟมพลาสติกที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้หรือรีไซเคิลได้ แทนที่จะระบุว่าเป็นพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ