Tag Archives: เครื่องคิดเลข

ความหลากหลายของเครื่องคิดเลข casio

เราอาจจะเห็นเครื่องคิดเลข casio อยู่มากมาย แต่เราเคยรู้หรือมไ่ว่ามีอยู่หลายประเภทเช่นกัน มีดังนี้

เครื่องคิดเลข casio ที่อยู่ในเว็บไซต์ Office Clound นั้น จะถูกแบ่งออกเป็น 4 ประเภท โดยมาตรฐานการแบ่งมาจากขนาดเป็นส่วนใหญ่นะคะ

เครื่องคิดเลขพกพา มีลักษณะเล็ก กะทัดรัด พกพาสะดวก สามารถใส่กระเป๋าเสื้อได้ ซึ่งความหนาของเครื่องคิดเลขเมื่อวางแนบกับพื้นแล้วจะต้องเป็นระนาบเดียวกัน และมีความหนาไม่เกิน 1 ซม.หากมีความกว้างและความสูงเท่ากับเครื่องคิดเลขตั้งโต๊ะ มันก็จะถูกจัดอยู่ในประเภทเครื่องคิดเลขพกพาเท่านั้น

เครื่องคิดเลขตั้งโต๊ะ เครื่องคิดเลขประเภทนี้สามารถเล็กเท่ากับเครื่องคิดเลขพกพาได้ แต่จะแตกต่างจากเครื่องคิดเลขพกพาตรงที่เมื่อวางเป็นแนวเดียวกับพื้นแล้ว ส่วนหน้าจอจะกระดกขึ้นเล็กน้อย เพื่อให้อยู่ในระดับสายตาในขณะใช้งาน

เครื่องคิดเลขพิมพ์กระดาษอาจมีขนาดเล็กเท่าเครื่องคิดเลขตั้งโต๊ะ และใหญ่เท่ากระดาษ A4 ได้ แต่เนื่องจากมันสามารถพิมพ์ผลการคำนวณออกมาเป็นกระดาษได้ ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่มันก็จะถูกจัดไว้อยู่ในประเภทเครื่องคิดเลขพิมพ์กระดาษ

เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ มีลักษณะคล้ายกับเครื่องคิดเลขพกพาตรงที่เมื่อวางแนบกับพื้นจะเป็นระนาบเดียวกัน หน้าจอไม่เอียงในระดับสายตา แต่จะต่างกันตรงที่ฟังก์ชันการคำนวณ เพราะสามารถคำนวณทางวิทยาศาสตร์และการเงินได้

 

นี่แระเครื่องคิดเลข casio รู้จักกันแล้วสินะ